Đầu tư chỉ số là gì?

Đầu tư chỉ số là gì?

Đối với các nhà đầu tư và giới truyền thông trên toàn thế giới, chỉ số chính là mối quan tâm và là sự lựa chọn hàng đầu cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Trong năm những vừa qua, thị trường tài chính có những biến động nhất định nhưng theo thời gian, chỉ số luôn có xu hướng đi lên