Mục lục bài viết:

Chỉ số S&P 500 là gì?

Chỉ số S&P 500 tên đầy đủ là Chỉ số Standard & Poor’s 500 là một chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường của 500 công ty giao dịch công khai lớn nhất thị trường chứng khoán Mỹ. Đây không phải là danh sách chính xác 500 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ theo vốn hóa thị trường vì có các tiêu chí khác được đưa vào chỉ mục. Chỉ số này được nhiều người coi là thước đo tốt nhất cho các cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ. Các điểm chuẩn phổ biến khác của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bao gồm Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, hoặc Dow 30 và Chỉ số Russell 2000, đại diện cho chỉ số vốn hóa nhỏ.

Chỉ số S&P 500 hiện không cung cấp danh sách tổng cộng của tất cả 500 công ty trên trang web của mình, ngoài danh sách top 10. Nhiều công ty hàng đầu trong S&P 500 bao gồm các công ty công nghệ và doanh nghiệp tài chính.

Chỉ số S&P 500 là gì? Làm thế nào để đầu tư chỉ số S&P 500 hiệu quả

Công thức và tính toán trọng số cho chỉ số S&P 500

Chỉ số S&P 500 sử dụng phương pháp trọng số vốn hóa thị trường, phân bổ tỷ lệ phần trăm cao hơn cho các công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất.

Trọng số công ty trong S&P =Tổng tất cả giá trị vốn hóa thị trường / Vốn hóa thị trường của công ty

Việc xác định tỷ trọng của từng thành phần trong S&P 500 bắt đầu bằng việc tính tổng vốn hóa thị trường của chỉ số.

 1. Tính tổng vốn hóa thị trường cho chỉ số bằng cách cộng tất cả giá trị vốn hóa thị trường của các công ty riêng lẻ.
 2. Trọng số của mỗi công ty trong chỉ số được tính bằng cách lấy vốn hóa thị trường của công ty và chia cho tổng vốn hóa thị trường của chỉ số.
 3. Để xem xét, giá trị vốn hóa thị trường của một công ty được tính bằng cách lấy giá cổ phiếu hiện tại nhân với số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
 4. May mắn thay, tổng vốn hóa thị trường của S&P, cũng như giá trị vốn hóa thị trường của các công ty riêng lẻ, được công bố thường xuyên trên các trang web tài chính, giúp các nhà đầu tư không cần phải tính toán chúng.

Xây dựng chỉ số S&P 500

Giá trị vốn hóa thị trường của một công ty được tính bằng cách lấy giá cổ phiếu hiện tại nhân với số cổ phiếu đang lưu hành. Chỉ số S&P 500 chỉ sử dụng cổ phiếu tự do thả nổi, nghĩa là cổ phiếu mà công chúng có thể giao dịch. S&P điều chỉnh vốn hóa thị trường của mỗi công ty để bù đắp cho các đợt phát hành cổ phiếu mới hoặc sáp nhập công ty. Giá trị của chỉ số được tính bằng tổng giá trị vốn hóa thị trường đã điều chỉnh của mỗi công ty và chia kết quả cho một số chia. Thật không may, số chia là thông tin độc quyền của S&P và không được công bố rộng rãi.
 
Tuy nhiên, chúng ta có thể tính toán tỷ trọng của một công ty trong chỉ số, điều này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin có giá trị. Nếu một cổ phiếu tăng hoặc giảm, chúng ta có thể biết được liệu nó có thể có tác động đến chỉ số tổng thể hay không. Ví dụ, một công ty có tỷ trọng 10% sẽ có tác động lớn hơn đến giá trị của chỉ số so với một công ty có tỷ trọng 2%.
Các công ty có trọng số lớn trong chỉ số S&P 500

Quan trọng: Tái cân bằng gần đây nhất của S&P 500 được công bố vào ngày 12 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực trước khi thị trường mở cửa vào ngày 22 tháng 3 năm 2021. NXP Semiconductors (NXPI), Penn National Gaming (PENN), Generac Holdings (GNRC), Caesars Entertainment (CZR) đã được thêm vào S&P 500. Chúng thay thế Xerox Holdings (XRX), Flowserve (FLS), SL Green Realty (SLG) và Vontier (VNT).

Chỉ số S&P 500 được trích dẫn rộng rãi

S&P 500 là một trong những chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ được trích dẫn rộng rãi nhất vì nó đại diện cho các tập đoàn giao dịch công khai lớn nhất ở Mỹ. Chỉ số S&P 500 tập trung vào khu vực vốn hóa lớn của thị trường Mỹ và cũng là một chỉ số có trọng số thả nổi, có nghĩa là vốn hóa thị trường của công ty được điều chỉnh bằng số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch công khai.

Chỉ số S&P 500 so với chỉ số Dow Jones

Chỉ số S&P 500 thường là chỉ số ưa thích của các nhà đầu tư tổ chức dựa trên độ sâu và bề rộng của nó, trong khi Chỉ số Công nghiệp Dow Jones trong lịch sử đã gắn liền với thước đo của các nhà đầu tư bán lẻ trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư tổ chức coi S&P 500 là đại diện hơn cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vì nó bao gồm nhiều cổ phiếu hơn trên tất cả các lĩnh vực (500 so với 30 công nghiệp của Dow).

Hơn nữa, S&P 500 sử dụng phương pháp trọng số vốn hóa thị trường, phân bổ tỷ lệ phần trăm cao hơn cho các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, trong khi DJIA là chỉ số trọng giá cho phép các công ty có giá cổ phiếu cao hơn có tỷ trọng chỉ số cao hơn. Cấu trúc tỷ trọng vốn hóa thị trường phổ biến hơn so với phương pháp trọng số theo giá trên các chỉ số của Hoa Kỳ.

Đọc thêm:  Chỉ số chứng khoán Dow Jones là gì?Đầu tư chỉ số là gì?

Chỉ số S&P so với chỉ số Russell

S&P 500 là một thành viên của bộ chỉ số do công ty Standard & Poor’s tạo ra. Bộ chỉ số Standard & Poor’s giống như họ chỉ số Russell ở chỗ cả hai đều là chỉ số có thể đầu tư, có giá trị vốn hóa thị trường (trừ khi có quy định khác, như các chỉ số có trọng số bằng nhau ).

Tuy nhiên, có hai sự khác biệt lớn giữa việc xây dựng họ chỉ số S&P và Russell. Đầu tiên, Standard & Poor’s chọn các công ty thành viên thông qua một ủy ban, trong khi chỉ số Russell sử dụng công thức để chọn cổ phiếu để đưa vào. Thứ hai, không có sự trùng lặp tên trong các chỉ số phong cách S&P (tăng trưởng so với giá trị), trong khi chỉ số Russell sẽ bao gồm cùng một công ty trong cả chỉ số phong cách “giá trị” và “tăng trưởng”.

Các chỉ số S&P khác

S&P 500 là một thành viên của gia đình chỉ số S&P Global 1200. Các chỉ số phổ biến khác bao gồm S&P MidCap 400, đại diện cho phạm vi công ty vốn hóa trung bình và S&P SmallCap 600, đại diện cho các công ty có vốn hóa nhỏ. S&P 500, S&P MidCap 400 và S&P SmallCap 600 kết hợp để tạo ra một chỉ số vốn hóa toàn Hoa Kỳ được gọi là S&P Composite 1500.

Chỉ  số S&P 500 so với quỹ Vanguard 500

Các Quỹ Index Vanguard 500 tìm cách theo dõi giá và năng suất hoạt động của chỉ số S&P 500 Index bằng cách đầu tư tổng tài sản ròng của nó trong các cổ phiếu bao gồm các chỉ số và giữ mỗi thành phần với khoảng trọng lượng tương tự như chỉ số S&P. Bằng cách này, quỹ hầu như không đi chệch khỏi S&P, vốn được thiết kế để bắt chước.

S&P 500 là một chỉ số, nhưng đối với những người muốn đầu tư vào các công ty bao gồm S&P, họ phải đầu tư vào một quỹ theo dõi chỉ số như quỹ Vanguard 500.

Hạn chế của Chỉ số S&P 500

Một trong những hạn chế đối với chỉ số S&P và các chỉ số khác có giá trị vốn hóa thị trường phát sinh khi các cổ phiếu trong chỉ số này bị định giá quá cao, nghĩa là chúng tăng cao hơn mức bảo đảm cơ bản của chúng. Nếu một cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong chỉ số trong khi được định giá quá cao, thì cổ phiếu đó thường làm tăng giá trị hoặc giá tổng thể của chỉ số.

Vốn hóa thị trường tăng lên của một công ty không nhất thiết phải biểu thị các nguyên tắc cơ bản của công ty, mà nó phản ánh sự gia tăng giá trị của cổ phiếu so với lượng cổ phiếu đang lưu hành. Do đó, các chỉ số có trọng số bằng nhau ngày càng trở nên phổ biến, theo đó biến động giá cổ phiếu của mỗi công ty có tác động ngang nhau đến chỉ số.

Ví dụ về vốn hóa thị trường của chỉ số S&P 500

Để hiểu cách các cổ phiếu cơ bản ảnh hưởng đến chỉ số S&P 500, trọng số thị trường riêng lẻ phải được tính toán, được thực hiện bằng cách chia vốn hóa thị trường của mỗi công ty cho tổng vốn hóa thị trường của chỉ số. Dưới đây là một ví dụ về tỷ trọng của Apple trong chỉ số:

 • Apple Inc. ( AAPL ) đã báo cáo 17,001,802,000 cổ phiếu phổ thông cơ bản cho năm tài chính 2020 kết thúc vào ngày 26 tháng 9 năm 2020 và có giá cổ phiếu là 128,23 đô la vào ngày 21 tháng 12 năm 2020.
 • Giá trị vốn hóa thị trường của Apple là 2,18 nghìn tỷ đô la (hoặc 17 tỷ * 128,23 đô la). 2,18 nghìn tỷ đô la được sử dụng làm tử số trong phép tính chỉ số.
 • Tổng vốn hóa thị trường của S&P 500 là khoảng 31,61 nghìn tỷ USD, là tổng giá trị vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu trong chỉ số.
 • Tỷ trọng của Apple trong chỉ số là 7% và được tính như sau: 2,18 nghìn tỷ USD / 31,61 nghìn tỷ USD.

Nhìn chung, tỷ trọng thị trường của một công ty càng lớn, thì mỗi thay đổi 1% trong giá cổ phiếu sẽ có tác động nhiều hơn đến chỉ số.

Kết luận về chỉ số S&P 500

 • Chỉ số S&P 500 hoặc gọi là Chỉ số Standard & Poor’s 500 là một chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường của 500 công ty giao dịch công khai lớn nhất của Hoa Kỳ.
 • S&P là một chỉ số trọng số thả nổi, có nghĩa là vốn hóa thị trường của công ty được điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch công khai.
 • Chỉ số này được nhiều người coi là thước đo tốt nhất cho các cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ. Do đó, có nhiều quỹ được thiết kế để theo dõi hoạt động của S&P 500.

Trở thành nhà đầu tư thông mình với Robot đầu tư chỉ số S&P 500, hiệu quả đã được chứng minh nhiều năm

Có thể bạn cần...

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Robot chuyên giao dịch chỉ số S&P 500 (Auto 100%).
Lợi nhuận trung bình từ 5%- 10%/ tháng.
Nạp rút miễn phí.
Robot SP500